Antonin Dvorak, 1841 - 1904

Antonin Dvorak is in 1841 geboren in Tsjechië. Op zijn twaalfde jaar kwam hij in de kost bij een oom. Deze was hoofd van een lagere school, bovendien een uitstekend musicus. Hij leerde tijdens zijn eerste reis door Amerika de viool te bespelen, alsmede de piano en het orgel. Dvorak werd toegelaten tot de orgelschool in Praag waar hij in 1859 cum laude afstudeerde. Voordat hij een post als organist vond, verdiende hij de kost als violist in verschillende orkesten. Zo leerde hij allerlei muziekstijlen kennen. Ook enkele reizen naar Engeland en Amerika hebben aan zijn muzikale ontwikkeling bijgedragen.

Hij heeft als componist een uitgebreid en divers oeuvre geschreven met symfonieën, strijkkwartetten, koorwerken, opera's en kamermuziek voor allerlei bezettingen. Zijn bekendste symfonie is waarschijnlijk: "Uit de nieuwe wereld".

Tijdens zijn eerste reis door Amerika, componeerde hij het strijkkwartet :nummer 12, opus 96. Dit kwartet draagt nu de naam: "The American", nadat het aanvankelijk negerkwartet werd genoemd. Die namen slaan minder op de plaats waar het kwartet is gecomponeerd dan op de inhoud. Dvorak heeft zich duidelijk laten inspireren door de enorme motorische energie die hij heeft gehoord in de muziek van de zwarte Amerikaanse bevolking. Toch heeft Dvorak ook typisch Slavische elementen verwerkt. Bijvoorbeeld enkele zeer melancholieke langzame fragmenten die voorkomen in de snelle delen. Omgekeerd blijft er in de langzame delen steeds beweging. Zo ontstaat er een fascinerende mix waarin het beste van twee stijlen wordt samengevoegd tot een stuk met een ongekende rijkdom aan sfeertekening.

Moge deze bewerking voor gevorderde blokfluitspelers een welkome uitbreiding van het repertoire zijn. En een uitdaging om te komen tot een subtiele en afgewogen voordracht.

April 2006, P. D. van der Wateren